2016-07-12 Deski dębowe

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Sylwester Wakulak

 

Kancelaria Komornicza, Aleja Wilanowska 83, Warszawa, 02-765 Warszawa

tel. 221265569 / fax. 221181608

Sygnatura: Km 199/16

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Sylwester Wakulak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-07-2016 o godz. 11:00 pod adresem: Komis MOTOSKY, ul. Bruzdowa 76, 02-991 Warszawa, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

 

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI ILOŚĆ SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 Deski dębowe, kl. Basic, wykończenie – olej naturalny, producent – Admonter, nowe 7 650,00 zł** 487,50 zł

*) cena za paczkę zawierającą 2,16 m2
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Komornik Sądowy

Sylwester Wakulak