photo-of-person-holding-pen-1028726-1024x683

O kancelarii

Kancelaria Komornicza prowadzona jest przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa Sylwestra Wakulaka.


Misją Kancelarii jest dbanie o zachowanie najwyższych standardów prawniczych, ciągłe podnoszenie skuteczności i szybkości w egzekwowaniu zobowiązań na rzecz wierzycieli oraz profesjonalne realizowanie innych zadań należących do właściwości komorników sądowych.

W swojej pracy przestrzegamy zasad określonych w Kodeksie Etyki Zawodowej Komornika oraz wykorzystujemy potencjał i doświadczenie naszych pracowników a także wykorzystujemy dostępne komornikom narzędzia informatyczne służące usprawnieniu działalności Kancelarii.

W kontaktach z wierzycielami kierujemy się wartościami, takimi jak: zaangażowanie, rzetelność, zaufanie i przejrzystość.

Kariera zawodowa

Do naszego zespołu staramy się pozyskiwać osoby, które kierują się w pracy podobnymi wartościami do naszych.

Przede wszystkim poszukujemy osób, dla których egzekucja komornicza to nie tylko dobra znajomość przepisów prawa i narzędzi związanych z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego, ale także umiejętność odpowiedniego i skutecznego zastosowania ich w konkretnej sprawie.

Obecnie nie prowadzimy naboru.