Prośba o ograniczenie kontaktów osobistych z kancelarią w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa zwracam się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w kancelarii. Jednocześnie przypominam o możliwości kontaktu z kancelarią telefonicznie: 22-126-55-69 oraz mailowo: kancelaria@mokotowkomornik.pl.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 12 1020 1068 0000 1802 0230 9326

Z poważaniem,

Komornik Sądowy Sylwester Wakulak