Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa – Sylwester Wakulak.

Misją Kancelarii jest dbanie o zachowanie najwyższych standardów prawniczych, ciągłe podnoszenie skuteczności i szybkości w egzekwowaniu zobowiązań na rzecz wierzycieli oraz profesjonalne realizowanie innych zadań należących do właściwości komorników sądowych.

W pracy przestrzegamy zasad określonych w Kodeksie Etyki Zawodowej Komornika oraz wykorzystujemy dostępne komornikom narzędzia informatyczne służące usprawnieniu działalności Kancelarii takie jak: OGNIVO, ZUS-PUE, EPU (EPU ID: 2003), CEPIK, EKW.

Realizując misję Kancelarii pragniemy przyczynić się do umocnienia w społeczeństwie poszanowania własności i zasad gospodarki rynkowej.

W kontaktach z wierzycielami kierujemy się wartościami, takimi jak zaangażowanie, rzetelność, zaufanie i przejrzystość.

Sylwester Wakulak – Komornik Sądowy