Przejdź do treści

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY – MOKTOWA W WARSZAWIE SYLWESTER WAKULAK

Kancelaria Komornicza nr XXXI

kancelaria komornicza

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

Kancelaria komornicza

Jako komornik sądowy, w ramach pełnionej służby, wypełniłem ustawowy obwiązek zorganizowania indywidualnej kancelarii komorniczej, składającej się z osób i środków, dzięki którym została zapewniona obsługa powierzonych mi zadań i czynności.
Każdy komornik może prowadzić tylko jedną kancelarię, nie możemy zatem tworzyć filii kancelarii, oddziałów ani innych jednostek organizacyjnych służących jej obsłudze.
Działam na obszarze rewiru tj. obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, a więc przypadku mojej kancelarii są to warszawskie dzielnice: Mokotów, Ursynów i Wilanów.
Przepisy ustawy o komornikach sądowych pozwalają także w pewnych przypadkach na przyjmowanie spraw spoza rewiru ale tylko w granicach apelacji. W przypadku naszej kancelarii są to granice właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Informację o tym czy w danym półroczu możemy przyjmować sprawy spoza rewiru znajdują się na stronie Aktualności lub na stronie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa.

SECTION OVERLINE

Co nas wyróżnia?

Terminowość

Dzięki prawidłowej organizacji pracy oraz wykorzystaniu systemów informatycznych takich jak OGNIVO, Pesel-Net, EPU, CEPIK możemy szybko realizować wnioski stron

Dostępność

Pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Zatem tych godzinach możesz się z nami skontaktować osobiście lub telefonicznie

Doświadczony zespół

W skład naszego zespołu wchodzą prawnicy z wieloletnim doświadczeniem w egzekucji, dzięki czemu czynności realizowane są sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami

WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA

Wnioski, które wykonujemy

Zajmujemy się realizacją wniosków o:
1) wszczęcie egzekucji,
2) wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia,
3) wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym,
4) wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego lub
postanowienia nakazującego wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej,
5) wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku,
6) sporządzenie spisu inwentarza,
7) doręczenie adresatowi korespondencji sądowej za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty,
8) sporządzenie protokołu stanu faktycznego.

kancelaria komornicza

WNIOSKI I FORMULARZE

Formularz wniosku o wszczęcie egzekucji

KANCELARIA KOMORNICZA

Chcesz złożyć wniosek? Jeżeli tak, Skontaktuj się z nami, poinformujemy Cię jak zrobić to prawidłowo